Archivos de la etiqueta: emocions

05Jun/18

Nomenaments al juliol per al professorat substitut de Catalunya

Aquesta informació és rellevant per a tu si formes part del professorat substitut sense nomenament al juliol:

Requisits per poder tenir un nomenament al juliol:
1.- Haver prestat serveis docents un mínim de sis mesos dels quals almenys un dia en el període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de juny.

2. Complir un dels dos requisits següents:
a) Participar en activitats de formació reconegudes pel Departament d’Ensenyament durant el mes de juliol amb una durada total de 30 hores. El cursos de formació d’un mínim de 10 hores es poden acumular per tal d’acreditar les 30 hores de formació.

b) Les persones que hagin participat en el procés selectiu per accedir a cossos docents de Catalunya (Oposicions) no han d’acreditar res, és a dir, no està obligat a participar en les activitats de formació. Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar, abans del 30 de juny, aquesta participació amb el full d’inscripció a la convocatòria.

Un cop el Departament comprovi que es compleixen els requisits se’ls formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol.

Abans del 31 de desembre s’haurà d’aportar als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona un justificant que acrediti la realització del curs.

La dedicació (o jornada) del nomenament del mes de juliol serà la que correspongui al major número de dies dels nomenaments que hagi tingut durant el curs. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies el nomenament de juliol tindrà la dedicació major.

Aquest nomenament de juliol comptarà a efectes d’antiguitat en llistes i en futures oposicions

Activitats reconegudes del Departament d’Ensenyament

Les activitats reconegudes tenen el mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència. El reconeixement de les activitats no l’ha de sol·licitar individualment el professorat interessat sinó que ha de ser la institució organitzadora la que sol·liciti el reconeixement segons els tràmits establerts.

L’Associació Ple de Vida us oferim formació on-line per al professorat de 30 hores reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, segons l’ordre ENS/248/2012, com a formació permanent per al professorat.

Et podem oferir el curs on-line:
COMPETÈNCIES EMOCIONALS A LES AULES: ESCRIPTURA, VEU I NEUROEDUCACIÓ

Anima’t, pots inscriure’t aquí:

09May/13

Jornades: Herramientas para la gestión de las emocionesJornades: Eines per a la gestió de les emocions Jornades: Eines per a la gestió de les emocions Jornades: Eines per a la gestió de les emocions

emociones2

Herramientas para la gestión de las emociones

Desde RedVisible – PledeVida queremos invitaros a las Jornadas Herramientas para la gestión de las emociones que tendrán lugar los días 31 de mayo y 1 de junio en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona (Llars Mundet)  en el marc de l’ESCOLA D’ESTIU D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES 2013.

Las Jornadas están organitzadas por Red Visible, la Associació Ple de Vida y Saó, con el soporte de la Facultad de Pedagogía de la UB, y dan derecho a un certificado reconocido por la Universidad  de Barcelona y el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Todos y todas conocemos la importancia de las emociones y, seguramente, hemos podido comprobar en propia piel que pueden jugar a nuestro favor o en nuestra contra: depende de nosotros gestinarlas de manera equilibrada y harmónica. Aunque aprender a convivir con nuestras emociones es una tarea por la que debemos pasar necesariamente a lo largo de la vida, en épocas como la que estamos viviendo —marcada por incertezas y tensiones de todo tipo— se hace más necesario que nunca que aprendamos a ponerlas al servicio de nuestro desarrollo personal y profesional. Asi, estas jornadas pretenden introducirnos en la importancia de iniciar un proceso de aprendizaje emocional consciente y guiado a través de cuatro ámbitos concretos: la salud, el yo emocional, la voz y laexpressión de les emociones a través de la escritura creativa.

Profesorado:

Conferencia Inaugural: Anna Forés,  profesora de la Universitat de Barcelona, pedagoga y escritora.

Talleres:
1. La voz y las emociones. Elisabet Gimeno, soprano y profesora de canto.
2. Las emociones y la salud. Roser Rodó, médico de familia.
3. Como gestionar nuestro «yo» emocional. Montse Leal, pedagoga.
4. La expresión de las emociones a través de la escritura creativaGemma Nadal, traductora y profesora.

Conferencia de clausura: Àngel Marzo, profesor de la Universitat de Barcelona, psicólogo y editor.

Lugar: Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona
Pg. de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona

Horario:
Viernes 31 de mayo:
16 h. Conferencia inaugural
16:30 a 20:30 h. Talleres

Sábado, 1 de junio:
10 a 14 h. Talleres
14 h. Conferencia de clausura.

¡Os animamos a participar! El precio es de tan solo 15€ en concepto de gastos de gestión y certificación.

Iniciar la matriculación.

Para que la inscripció sigui efectiva, formalitza el pagament de 15 € al número de compte:
   Triodos Bank 1491 0001 26 2032924322
Recorda d’especificar clarament el nom i cognoms de la persona que s’hi ha matriculat.
El dia d’inici de les Jornades, en el moment del lliurament de les acreditacions, caldrà presentar el resguard d’un ingrés únic de 15 euros..
@#|@#

Des de PledeVida us volem convidar a les Jornades Eines per a la gestió de les emocions que es duran a terme els dies 31 de maig i 1 de juny a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (Llars Mundet) en el marc de l’ESCOLA D’ESTIU D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES 2013.emociones2

Les Jornades estan organitzades per Red Visible, l’Associació Ple de Vida i Saó, amb el suport de la Facultat de Pedagogia de la UB, i donen dret a un certificat reconegut per la Universitat de Barcelona i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tots i totes coneixem la importància de les emocions i, de ben segur, hem pogut comprovar en pròpia pell que poden jugar al nostre favor o en la nostra contra: depèn de nosaltres gestionar-les de manera equilibrada i harmònica. Tot i que aprendre a conviure amb les nostres emocions és una tasca per la qual hem de passar necessàriament al llarg de la vida, en èpoques com la que estem vivint —marcada per incerteses i tensions detot tipus— es fa més necessari que mai que aprenguem a posar-les al servei del nostre desenvolupament personal i professional. Així, aquestes jornades pretenen introduir-vos en la importància d’iniciar un procés d’aprenentatge emocional conscient i guiat a través de quatre àmbits concrets: la salut, el jo emocional, la veu i l’expressió de les emocions a través de l’escriptura creativa.

Professorat:

Conferència Inaugural: Anna Forés, professora de la Universitat de Barcelona, pedagoga i escriptora.

Tallers:
1. La veu i les emocions. Elisabet Gimeno, soprano i professora de cant.
2. Les emocions i la salut. Roser Rodó, metgessa de família.
3. Com gestionar el nostre «jo» emocional. Montse Leal, pedagoga.
4. L’expressió de les emocions a través de l’escriptura creativa. Gemma Nadal, traductora i professora.

Conferència de cloenda: Àngel Marzo, professor de la Universitat de Barcelona, psicòleg i editor.

Lloc: Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona
Pg de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona

Horari:
Divendres 31 de maig:
16 h. Conferència inaugural
16:30 a 20:30 h. Tallers

Dissabte, 1 de juny:
10 a 14 h. Tallers
14 h. Conferència de cloenda.

Us animem a participar-hi! El preu és de només 15€ en concepte de despeses de gestió i certificació.

Iniciar la matriculació.

Per tal que la inscripció sigui efectiva, formalitza el pagament de 15 € al número de compte:
   Triodos Bank 1491 0001 26 2032924322
Recorda d’especificar clarament el nom i cognoms de la persona que s’hi ha matriculat.
El dia d’inici de les Jornades, en el moment del lliurament de les acreditacions, caldrà presentar el resguard d’un ingrés únic de 15 euros.

 

@||Des de PledeVida us volem convidar a les Jornades Eines per a la gestió de les emocions que es duran a terme els dies 31 de maig i 1 de juny a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (Llars Mundet) en el marc de l’ESCOLA D’ESTIU D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES 2013.emociones2

Les Jornades estan organitzades per Red Visible, l’Associació Ple de Vida i Saó, amb el suport de la Facultat de Pedagogia de la UB, i donen dret a un certificat reconegut per la Universitat de Barcelona i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tots i totes coneixem la importància de les emocions i, de ben segur, hem pogut comprovar en pròpia pell que poden jugar al nostre favor o en la nostra contra: depèn de nosaltres gestionar-les de manera equilibrada i harmònica. Tot i que aprendre a conviure amb les nostres emocions és una tasca per la qual hem de passar necessàriament al llarg de la vida, en èpoques com la que estem vivint —marcada per incerteses i tensions detot tipus— es fa més necessari que mai que aprenguem a posar-les al servei del nostre desenvolupament personal i professional. Així, aquestes jornades pretenen introduir-vos en la importància d’iniciar un procés d’aprenentatge emocional conscient i guiat a través de quatre àmbits concrets: la salut, el jo emocional, la veu i l’expressió de les emocions a través de l’escriptura creativa.

Professorat:

Conferència Inaugural: Anna Forés, professora de la Universitat de Barcelona, pedagoga i escriptora.

Tallers:
1. La veu i les emocions. Elisabet Gimeno, soprano i professora de cant.
2. Les emocions i la salut. Roser Rodó, metgessa de família.
3. Com gestionar el nostre «jo» emocional. Montse Leal, pedagoga.
4. L’expressió de les emocions a través de l’escriptura creativa. Gemma Nadal, traductora i professora.

Conferència de cloenda: Àngel Marzo, professor de la Universitat de Barcelona, psicòleg i editor.

Lloc: Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona
Pg de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona

Horari:
Divendres 31 de maig:
16 h. Conferència inaugural
16:30 a 20:30 h. Tallers

Dissabte, 1 de juny:
10 a 14 h. Tallers
14 h. Conferència de cloenda.

Us animem a participar-hi! El preu és de només 15€ en concepte de despeses de gestió i certificació.

Iniciar la matriculació.

Per tal que la inscripció sigui efectiva, formalitza el pagament de 15 € al número de compte:
   Triodos Bank 1491 0001 26 2032924322
Recorda d’especificar clarament el nom i cognoms de la persona que s’hi ha matriculat.
El dia d’inici de les Jornades, en el moment del lliurament de les acreditacions, caldrà presentar el resguard d’un ingrés únic de 15 euros.

 

@||Des de PledeVida us volem convidar a les Jornades Eines per a la gestió de les emocions que es duran a terme els dies 31 de maig i 1 de juny a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (Llars Mundet) en el marc de l’ESCOLA D’ESTIU D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES 2013.emociones2

Les Jornades estan organitzades per Red Visible, l’Associació Ple de Vida i Saó, amb el suport de la Facultat de Pedagogia de la UB, i donen dret a un certificat reconegut per la Universitat de Barcelona i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tots i totes coneixem la importància de les emocions i, de ben segur, hem pogut comprovar en pròpia pell que poden jugar al nostre favor o en la nostra contra: depèn de nosaltres gestionar-les de manera equilibrada i harmònica. Tot i que aprendre a conviure amb les nostres emocions és una tasca per la qual hem de passar necessàriament al llarg de la vida, en èpoques com la que estem vivint —marcada per incerteses i tensions detot tipus— es fa més necessari que mai que aprenguem a posar-les al servei del nostre desenvolupament personal i professional. Així, aquestes jornades pretenen introduir-vos en la importància d’iniciar un procés d’aprenentatge emocional conscient i guiat a través de quatre àmbits concrets: la salut, el jo emocional, la veu i l’expressió de les emocions a través de l’escriptura creativa.

Professorat:

Conferència Inaugural: Anna Forés, professora de la Universitat de Barcelona, pedagoga i escriptora.

Tallers:
1. La veu i les emocions. Elisabet Gimeno, soprano i professora de cant.
2. Les emocions i la salut. Roser Rodó, metgessa de família.
3. Com gestionar el nostre «jo» emocional. Montse Leal, pedagoga.
4. L’expressió de les emocions a través de l’escriptura creativa. Gemma Nadal, traductora i professora.

Conferència de cloenda: Àngel Marzo, professor de la Universitat de Barcelona, psicòleg i editor.

Lloc: Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona
Pg de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona

Horari:
Divendres 31 de maig:
16 h. Conferència inaugural
16:30 a 20:30 h. Tallers

Dissabte, 1 de juny:
10 a 14 h. Tallers
14 h. Conferència de cloenda.

Us animem a participar-hi! El preu és de només 15€ en concepte de despeses de gestió i certificació.

Iniciar la matriculació.

Per tal que la inscripció sigui efectiva, formalitza el pagament de 15 € al número de compte:
   Triodos Bank 1491 0001 26 2032924322
Recorda d’especificar clarament el nom i cognoms de la persona que s’hi ha matriculat.
El dia d’inici de les Jornades, en el moment del lliurament de les acreditacions, caldrà presentar el resguard d’un ingrés únic de 15 euros.

@||

08Oct/12

La por, una emoció paralitzant (part I)

Per Roser Rodó Bernadó, metgessa de família

La por és una emoció ancestral amb una funció essencial: la supervivència. Imagineu-vos sense gens de por enfront d’un mamut fa uns quants milers d’anys.  No hauríeu sobreviscut,  no hauríeu mesurat les vostres forces i el mamut us hagués esclafat sense parpellejar. La por és un mecanisme de supervivència davant dels perills i actua des de la zona més antiga del nostre cervell,  per tal que puguem reaccionar sense pensar i  fugir corrents,  o be quedar-nos tan quiets que ni se’ns senti respirar. D’aquesta manera, el mamut ens pot confondre amb un arbre i passar de llarg. Però des d’aquells temps fins ara, les coses han canviat molt. Els mamuts s’han extingit, però han sorgit altres perills més difícils de manegar, com els perills que la nostra pròpia ment s’encarrega de trobar, com per exemple: si no faig tot el que m’han demanat de fer, encara que sigui humanament impossible, em faran fora de la feina, no podré pagar la hipoteca, hauré de  viure sota un pont, la nòvia em deixarà, no tornaré a trobar feina,  i seré el fracassat/ada que em van dir els mestres de pàrvuls… Aquí podria anar posant més i mes coses, però vosaltres ja us coneixeu i heu sentit al vostre cap discursos similars. Quan us passa això noteu que la vostra respiració s’entretalla? Que el vostre cor batega més ràpid? Que se us tensa la columna cervical i que les espatlles semblen encastades al cos amb ciment? Doncs bé, la por us està paralitzant. I ara us diré el que és més bo: aquesta por us l’heu autoinfringit! I per tant, si prové de vosaltres mateixos la podeu desfer.  Recordo que la meva mare patia molt cada cop que, en tornar de l’escola, trigava més del que ella havia previst: què l’hi haurà passat? Haurà tingut un accident? L’hauran raptat?…. Tot plegat havia trigat més en sortir de l’escola per xerrar amb alguna amiga, i ma mare s’havia passat 5 minuts patint com una boja pensant el pitjor. De totes les vegades que havia patit, ni una sola va succeir res del que li passava per la ment (en aquella època les noticies parlaven de raptes de criatures). Sumant tots aquests minuts: quant patiment autoinfringit s’hagués pogut estalviar?

Tot això requereix més temps. deixo per una segona part com podem dominar la por, però us afegeixo un enllaç on Walt Disney fa més de mig segle il·lustra perfectament en dibuixos els efectes de la por sobre el nostre cos i la nostra salut.