Archivos de la categoría: Formació del professorat

05Jun/18

Nomenaments al juliol per al professorat substitut de Catalunya

Aquesta informació és rellevant per a tu si formes part del professorat substitut sense nomenament al juliol:

Requisits per poder tenir un nomenament al juliol:
1.- Haver prestat serveis docents un mínim de sis mesos dels quals almenys un dia en el període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de juny.

2. Complir un dels dos requisits següents:
a) Participar en activitats de formació reconegudes pel Departament d’Ensenyament durant el mes de juliol amb una durada total de 30 hores. El cursos de formació d’un mínim de 10 hores es poden acumular per tal d’acreditar les 30 hores de formació.

b) Les persones que hagin participat en el procés selectiu per accedir a cossos docents de Catalunya (Oposicions) no han d’acreditar res, és a dir, no està obligat a participar en les activitats de formació. Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar, abans del 30 de juny, aquesta participació amb el full d’inscripció a la convocatòria.

Un cop el Departament comprovi que es compleixen els requisits se’ls formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol.

Abans del 31 de desembre s’haurà d’aportar als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona un justificant que acrediti la realització del curs.

La dedicació (o jornada) del nomenament del mes de juliol serà la que correspongui al major número de dies dels nomenaments que hagi tingut durant el curs. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies el nomenament de juliol tindrà la dedicació major.

Aquest nomenament de juliol comptarà a efectes d’antiguitat en llistes i en futures oposicions

Activitats reconegudes del Departament d’Ensenyament

Les activitats reconegudes tenen el mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència. El reconeixement de les activitats no l’ha de sol·licitar individualment el professorat interessat sinó que ha de ser la institució organitzadora la que sol·liciti el reconeixement segons els tràmits establerts.

L’Associació Ple de Vida us oferim formació on-line per al professorat de 30 hores reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, segons l’ordre ENS/248/2012, com a formació permanent per al professorat.

Et podem oferir el curs on-line:
COMPETÈNCIES EMOCIONALS A LES AULES: ESCRIPTURA, VEU I NEUROEDUCACIÓ

Anima’t, pots inscriure’t aquí:

Curs de capacitació i educació emocional per a docents

Estidiants-150x150El curs està adreçat al professorat d’Infantil, Primària i Secundària.

OBJECTIUS:

 • Conèixer les bases biològiques de la Intel·ligència emocional
 • Adquirir eines didàctiques per a desenvolupar classes amb un alt component emocional
 • Desenvolupar la Intel·ligència emocional dels nostres alumnes.
 • Recursos per al professorat amb alumnes que tenen necessitats específiques com ara els de la comunitat de sords de Catalunya
 • Treballar i desenvolupar els aspectes emocionals de les competències comunicatives, tant en l’expressió oral com escrita.
 • Ensenyar al professorat a tenir cura de la seva pròpia salut emocional i que ho sàpiguen transmetre als seus alumnes.

MÒDULS I CONTINGUTS:

A- EDUCAR, EMOCIONS I EMPODERAMENT SOCIAL. DES DE LES BASES BIOLÒGIQUES DE LES EMOCIONS FINS A LA SOCIALITZACIÓ INTEGRAL DE LA PERSONA per Félix Eroles

L’educació sense l’afecte i les emocions es converteix en instrucció, ja que tots els processos mentals estan influïts per les emocions. La Neurociència ens permet treballar els aspectes que potencien la nostra tasca com a docents o entendre com modificar la nostra actitud davant la vida per a ser més feliços.

 1. Relació entre les emocions físiques i l’educació.
 2. Anàlisi de situacions de baixa autoestima.
 3. Formes de superar la baixa autoestima en els nostres alumnes i en nosaltres mateixos.
 4. Integració social de la persona amb una bona autoestima.

B- LA VEU EN EL LABERINT DE LES EMOCIONS per Elisabet Gimeno

La veu és el mitjà principal i més immediat en l’educació per comunicar-nos amb els nostres alumnes i amb la resta d’individus. Per això mateix, ens servim d’ella per expressar les nostres emocions. Partint d’aquesta idea es tractaran els següents aspectes:

 1. La veu, nosaltres, l’escola i el món.
 2. La veu parlada (introducció teòrica, la respiració, pràctica)
 3. Les emocions, la veu cantada i la música a l’escola.

C- L’ESCRIPTURA DE LES EMOCIONS per Gemma Nadal

L’escriptura creativa ha demostrat ser un instrument pedagògic poderós per a la gestió de les emocions i la millora de l’autoestima a través de la recuperació de la paraula.

És a partir de l’operació de descriure els pensaments o les emocions, evocar i interpretar moments del present, recordar el passat, rememorar els fets que més han afectat al llarg dels anys… com la persona s’apodera de la paraula per reduir l’impacte emocional de vivències negatives i treure el màxim profit d’altres de positives. Gestió de les emocions.

 1. Els diferents formats d’escriptura creativa.
 2. Proporcionar els recursos i eines didàctiques per a la pràctica guiada de l’escriptura creativa.
 3. Què és l’escriptura de les emocions i quines aplicacions pot tenir.
 4. El potencial terapèutic de l’escriptura de les emocions.
 5. Un format d’escriptura per a cada emoció.
 6.  Cap al benestar emocional a través de l’escriptura.

D- RELACIÓ ENTRE LES EMOCIONS I LA SALUT MENTAL I L’ESCOLA per Roser Rodó

Es treballarà des de tres perspectives:

 1. Bases biològiques de com influeixen les emocions en la salut del professorat i dels alumnes.
 2. Eix pensament-educació-emoció-salut
 3. Gestió emocional-cognitiva

E-LA COMUNITAT SORDA I LA LLENGUA DE SIGNES per Begonya Torres

Parlarem de la comunitat sorda, de la seva història i la seva llengua, la llengua de signes. Tractarem sobre les barreres de comunicació que són aquells obstacles que impedeixen a les persones sordes accedir a la informació. Aprendrem i practicarem l’alfabet manual que tots hem vist alguna vegada i que no hem de confondre amb la llengua de signes.

 1. La comunitat sorda.
 2. Barreres per a la comunicació i formes de trencar-les a l’escola.
 3. Aprendrem l’alfabet manual.

PROFESSORAT:

FÉLIX EROLES: Filòsof, pedagog i professor del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Complementa la seva activitat professional dirigint projectes de consultoria i investigació social en vàries publicacions i articles en els àmbits professionals de la Formació per a Adults. És editor i autor del blog «Personas que aprenden». Ha format part de grans organitzacions i multinacionals. Preocupat pels aspectes socials, és president de l’Associació Ple de Vida i impulsor del projecte de xarxa de professionals Red Visible. Va ser un dels organitzadors de les Jornades sobre la Gestió de les Emocions a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona i homologades pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Escola d’Estiu d’Educació de persones Adultes.

ELISABET GIMENO: Soprano i professora de cant. Acaba de publicar el seu àlbum debut Soñando las playas (Ars Harmonica 237). Com a solista ha gravat pels segells La Mà de Guido i Anacrusi. Amb un repertori que va des de l’Edat Mitjana fins al segle XX ha actuat arreu de l’estat espanyol. És membre de l’Associació Ple de Vida amb la qual imparteix tallers sobre la veu a cursos reconeguts per la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Escola d’Estiu d’Educació de persones Adultes i la Universitat de Barcelona. Ha escrit varis articles sobre la veu i regularment participa en investigacions científiques sobre el mecanisme de la veu.

GEMMA NADAL: És traductora, filòloga i professora del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En l’àmbit específic de les emocions, ha escrit diversos articles i ha impartit cursos d’escriptura creativa i terapèutica per a docents. Ha participat, tant com organitzadora com a ponent, en les Jornades sobre la Gestió de les Emocions a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

ROSER RODÓ: És llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Ha impartit cursos de gestió emocional a pacients amb depressió i ha participat en les Jornades sobre la Gestió de les Emocions de la Universitat de Barcelona.

BEGONYA TORRES: Professora Titular d’Anatomia i Embriologia Humana de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Doctora en Biologia. Llicenciada en Humanitats. Màster en Logopèdia. Màster Multimèdia Educatiu. Postgrau en Audiologia i Audiopròtesi. Postgrau en microscòpia i microanàlisi. Certificat en Llengua de Signes Catalana (LSC) Nivell IV (Perfeccionament). Acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Autora del llibre La comunitat sorda (Barcelona, Publicacions UB i ISEP, 1999). Recentment ha rebut el 19è Premi d’història de la medicina catalana «Oleguer Miró i Borràs».

METODOLOGIA I DATES:

El curs tindrà una part virtual que es desenvoluparà a la plataforma de l’associació i una presencial.

El curs es desenvoluparà del 20 de novembre al 9 de desembre del 2015. La part presencial tindrà lloc al Centre Cívic Fort Pienc (carrer Ali-Bei, 75) el divendres 20 de novembre a la tarda (de 17h a 21h) i el dissabte 21 de novembre al matí  (de 10h a 14h).

DURADA DEL CURS: 30 hores

PREU: 30 €

AVALUACIÓ: Assistència a les 5 sessions presencials i treballar a la plataforma virtual. Es considera superat el curs si realitzen el 80% de les activitats proposades.

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE: info@redvisible.com