03Oct/21

ORATÒRIA & EMOCIONS. ESTRATÈGIES PER A L’AULA

Generalitat

Curs de 30 hores a distància. Activitat reconeguda en resolució de data 16/06/2021 pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb codi REC0153210

Dates: Del 22 d’octubre al 22 de novembre de 2021

Metodologia del curs:

La metodologia de treball serà la següent. El curs es desenvoluparà íntegrament a la plataforma de l’associació. Per tant, els alumnes podran treballar al seu ritme per tal d’assimilar els continguts, realitzar les activitats proposades a la plataforma i acabar la formació amb les tasques d’aprofitament. D’altra banda, el curs té un alt component pràctic. Finalment, mitjançant les eïnes que facilita la plataforma tots els participants estaran en contacte permanent per tal d’aclarir dubtes, ampliar informació, posar en comú experiències, etc.

Preu: 50€ (20% de descompte per a docents a l’atur)

Perfil de l’alumnat: Professorat d’Infantil, Primària i Secundària.

Contacte: holaredvisible@gmail.com

Objectius del curs:

 • Millorar la salut vocal i emocional del professorat.
 • Elaborar i organitzar continguts de forma efectiva i focalitzada.
 • Optimitzar l’aprenentatge a l’aula mitjançant tècniques pròpies de l’oratòria vinculades a les emocions.
 • Aprendre a expressar-se transmetent els continguts i idees amb claredat, convicció i emoció.

Continguts:

 1. La veu i les emocions:
  • Nocions de tècnica vocal (anatomia de la veu, la respiració, etc.)
  • Proposta d’exercicis per a millorar la salut vocal i emocional del docent i dels seus alumnes.
 2. Bases estructurals de la creació de continguts (cerca i tractament de la informació, creació de principis i finals originals, etc.)
 3. Nocions d’oratòria:
  • Elements estructurals: sintaxi, ordre de les paraules, etc.
  • Didàctica de les paraules: afirmació versus negació, paraules grans, etc.
  • Recursos d’oratòria: storytelling, ús de metàfores, etc.
  • Proposta d’exercicis.
 4. Comunicació no verbal: parallenguatge i llenguatge corporal.

Professorat:

Elisabet Gimeno: Imparteix cursos i conferències sobre tècnica vocal i oratòria. És vicepresidenta de l’Associació Ple de Vida. Amb aquesta entitat ha organitzat i participat com a professora a les Jornades “Eines per a la gestió de les emocions” a la Universitat de Barcelona, “I Simposio Internacional online sobre las Emociones”, “Competències emocionals a les aules: escriptura, veu i neuroeducació” i “Expressió oral a l’aula. Bases per a una oratòria eficaç”, entre d’altres. Tots aquests cursos han estat reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, és creadora de continguts de formacions per a docents del Grupo Prodidac i tutora de cursos online de formació del professorat certificats per la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Interessada pel mecanisme de la veu forma part de la línia de investigació coordinada per la Dra Begonya Torres de la Universitat de Barcelona. Aquest equip obtingué el Premi a la Millor Comunicació Lliure del IV Congrés del Col·legi de Logopedes de Catalunya amb el seu Estudi mitjançant electromiografia i ecografia dels patrons musculars en el cant. Un estudi preliminar. D’altra banda, aquest grup té varis articles editats en publicacions com ara: Revista de Investigaciones en Técnica Vocal i Case Reports & Imaging Journal (Henry Publishing Group).

Des del curs 2018-19 imparteix el taller de tècnica vocal «Coneixem la veu» dins l’assignatura Anatomia i fisiologia dels òrgans de la parla i l’audició del Grau de Logopèdia de la Universitat de Vic-Manresa i la Universitat Oberta de Catalunya.

Participa en el llibre Vocalidades. Debates interdisciplinarios en la contemporaneidad de l’editorial GITeV.

El seu àlbum debut és Soñando las playas (Ars Harmonica 237) amb obres de Silvestre Revueltas, Óscar Esplá, Xavier Turull i Rodolfo Halffter. Amb un repertori que va des de l’època medieval fins al segle XXI ha actuat per tot l’estat espanyol. Ha gravat per Catalunya Música, Ràdio 4 i Barcelona Televisió.

15Ene/19

EXPRESSIÓ ORAL A L’AULA. BASES PER A UNA ORATÒRIA EFICAÇ

Generalitat

Curs de 30 hores a distància. Activitat reconeguda en resolució de data 21/11/2018  pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb codi REC0053210

Dates: 8 de març al 8 d’abril

Metodologia del curs:

La metodologia de treball serà la següent. El curs es desenvoluparà íntegrament a la plataforma de l’associació. Per tant, els alumnes podran treballar al seu ritme per tal d’assimilar els continguts, realitzar les activitats proposades a la plataforma i acabar la formació amb les tasques d’aprofitament. D’altra banda, el curs té un alt component pràctic. Finalment, mitjançant les eïnes que facilita la plataforma tots els participants estaran en contacte permanent per tal d’aclarir dubtes, ampliar informació, posar en comú experiències, etc.

Preu: 40€

Perfil de l’alumnat: Professorat d’Infantil, Primària i Secundària.

Objectius del curs:

 • Millorar la tècnica i salut vocal del professorat.
 • Elaborar i organitzar continguts de forma efectiva i focalitzada.
 • Millorar les habilitats comunicatives del docent mitjançant la incorporació de recursos propis de l’oratòria.
 • Aprendre a expressar-se transmetent els continguts i idees amb claredat i convicció.

Continguts:

 1. Nocions de tècnica vocal (anatomia de la veu, tipus de respiració, etc.)
 2. Proposta d’exercicis per a millorar la salut vocal del docent i dels seus alumnes (gestió de l’aire, dicció, etc.)
 3. Bases estructurals de l’elaboració de continguts (cerca i tractament de la informació, creació de principis i finals de classe originals, etc.)
 4. Nocions d’oratòria: elements estructurals (sintaxis, ordre de les paraules, etc.), didáctica de les paraules (afirmació versus negació entre d’altres), recursos i proposta d’exercicis.
 5. La comunicació no verbal: inflexió de la veu i llenguatge corporal.

Professorat:

Elisabet Gimeno: Imparteix cursos i conferències sobre tècnica vocal i oratòria. És vicepresidenta de l’Associació Ple de Vida. Amb aquesta entitat ha organitzat i participat com a professora en les Jornades “Eines per a la gestió de les emocions” a la Universitat de Barcelona, “I Simposio Internacional online sobre las Emociones”, “Competències emocionals a les aules: escriptura, veu i neuroeducació”  i “Veu, escriptura i neuroeducació en la diversitat”, entre d’altres. Tots aquests cursos han estat reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Interessada pel mecanisme de la veu forma part de la línia de investigació coordinada per la Dra Begonya Torres de la Universitat de Barcelona. Aquest equip obtingué el Premi a la Millor Comunicació Lliure del IV Congrés del Col·legi de Logopedes de Catalunya amb el seu Estudi mitjançant electromiografia i ecografia dels patrons musculars en el cant. Un estudi preliminar. D’altra banda, aquest grup té varis articles editats en publicacions com ara: Revista de Investigaciones en Técnica Vocal  i Case Reports & Imaging Journal (Henry Publishing Group).

Participa en el llibre Vocalidades. Debates interdisciplinarios en la contemporaneidad que l’editorial GITeV actualment té en premsa. D’altra banda, el passat mes de novembre va oferir un taller de tècnica vocal dins l’assignatura “Anatomia i fisiologia dels òrgans de la parla i l’audició” del Grau de Logopèdia de la Universitat de Vic-Manresa i la Universitat Oberta de Catalunya.

El seu àlbum debut és Soñando las playas (Ars Harmonica 237) amb obres de Silvestre Revueltas, Óscar Esplá, Xavier Turull i Rodolfo Halffter. Amb un repertori que va des de l’època medieval fins al segle  XX ha actuat per tot l’estat espanyol. Ha gravat per Catalunya Música, Ràdio 4 i Barcelona Televisió.

 

05Jun/18

Nomenaments al juliol per al professorat substitut de Catalunya

Aquesta informació és rellevant per a tu si formes part del professorat substitut sense nomenament al juliol:

Requisits per poder tenir un nomenament al juliol:
1.- Haver prestat serveis docents un mínim de sis mesos dels quals almenys un dia en el període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de juny.

2. Complir un dels dos requisits següents:
a) Participar en activitats de formació reconegudes pel Departament d’Ensenyament durant el mes de juliol amb una durada total de 30 hores. El cursos de formació d’un mínim de 10 hores es poden acumular per tal d’acreditar les 30 hores de formació.

b) Les persones que hagin participat en el procés selectiu per accedir a cossos docents de Catalunya (Oposicions) no han d’acreditar res, és a dir, no està obligat a participar en les activitats de formació. Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar, abans del 30 de juny, aquesta participació amb el full d’inscripció a la convocatòria.

Un cop el Departament comprovi que es compleixen els requisits se’ls formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol.

Abans del 31 de desembre s’haurà d’aportar als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona un justificant que acrediti la realització del curs.

La dedicació (o jornada) del nomenament del mes de juliol serà la que correspongui al major número de dies dels nomenaments que hagi tingut durant el curs. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies el nomenament de juliol tindrà la dedicació major.

Aquest nomenament de juliol comptarà a efectes d’antiguitat en llistes i en futures oposicions

Activitats reconegudes del Departament d’Ensenyament

Les activitats reconegudes tenen el mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència. El reconeixement de les activitats no l’ha de sol·licitar individualment el professorat interessat sinó que ha de ser la institució organitzadora la que sol·liciti el reconeixement segons els tràmits establerts.

L’Associació Ple de Vida us oferim formació on-line per al professorat de 30 hores reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, segons l’ordre ENS/248/2012, com a formació permanent per al professorat.

Et podem oferir el curs on-line:
COMPETÈNCIES EMOCIONALS A LES AULES: ESCRIPTURA, VEU I NEUROEDUCACIÓ

Anima’t, pots inscriure’t aquí:

26Sep/15

De voces, máquinas y emociones. Probando Moodies

En un mundo invadido por las aplicaciones no podía faltar una que analiza tonos vocales a fin de orientarnos sobre nuestras emociones. Este es el caso de Moodies, una app creada por un equipo de médicos, neuropsicólogos y expertos en toma de decisiones de la empresa Beyond Verbal (clip promocional aquí) A fin de probar Moodies podéis bajaros la aplicación (disponible para iPhone y Android) o visitar la web de la empresa. Después de experimentar conmigo misma y otras personas, estas son algunas de las conclusiones a las que he llegado sobre un producto que es mucho más que un juego para pasar el rato.MoodiesEmotionsAnalytics

El mecanismo de Moodies gira en torno a la idea de que a través de la entonación de la voz informamos sobre nuestras emociones, actitudes y personalidad. Así pues, tras veinte segundos hablando, la app descodifica qué esconde la modulación de la voz facilitando dos posibles interpretaciones. No obstante, si se quieren obtener resultados más o menos fiables, no hay que decir que se va a usar la aplicación; ya que, de otra manera, la persona casi siempre se siente cohibida y no se expresa con absoluta libertad. Constatación que, de modo inevitable, me hace plantear dos cuestiones.

En primer lugar, Moodies ciertamente resulta un instrumento muy válido para la mejora de la capacidad comunicativa de profesores, consultores, actores, etc. Además, ámbitos como la salud, el ocio o el marketing  se pueden también beneficiar de sus posibilidades. Ahora bien, ¿con qué fines poco éticos podría emplearse Moodies? En segundo lugar, ¿podrían llegarse a anular algún día nuestras competencias comunicativas por confiar en este tipo de productos hasta el punto de depender de una máquina para relacionarnos con los demás?

ELISABET GIMENO

¡Apúntate al I Simposio Internacional online sobre las Emociones aquí !

10Abr/15

I Simposio online Internacional sobre las Emociones

Apreciad@s amig@s,

Simposio EmocionesOs animamos a participar en el Simposio Internacional sobre las Emociones en modalidad online que se celebrará del 19 al 25 de octubre de 2015 organizado por Red Visible, la Associació Ple de Vida y Personas que Aprenden.

Programa:

1- Educar, emociones y empoderamiento social. Desde las bases biológicas de las emociones hasta la socialización integral de la persona, Félix Eroles.

2- La voz en el laberinto de las emociones, Elisabet Gimeno.

3- La escritura terapéutica. Bases para su aplicación en situaciones de trauma y duelo, Gemma Nadal.

4-Emociones y salud, una estrecha relación, Roser Rodó.

5-El mundo de los Sordos y el de los oyentes, Begonya Torres.

El Simposio ofrecerá las conferencias de l@s ponentes y un espacio abierto a la participación de tod@s a través de foros y hangouts, en los que se podrá intercambiar ideas entre conferenciantes y participantes. Los horarios de las actividades se ajustarán tanto a los horarios europeos como americanos. La aportación a la asociación Ple de Vida que organiza el Simposio es de 15 euros. Si tienes alguna duda, puedes contactarnos aquí.

Abrimos la posibilidad de que presentéis ponencias en vídeo, al margen de que podáis complementarlas por escrito en los espacios virtuales que habilitaremos. El tribunal que seleccionará las ponencias estará integrado por los componentes de la Asociación Ple de Vida. Podéis presentar vuestras propuestas hasta el 1 de octubre enviando un mensaje a info@redvisible.com con:
– Título de la ponencia.
– Resumen de la ponencia.
– Palabras claves que categorizarán la ponencia.
– Autor de la ponencia y pequeño currículum vitae.

OBJETIVO    PONENTES    ARTÍCULOS    INSCRIPCIÓN    PARA SER PONENTE

10Abr/15

Objetivo del I Simposio online Internacional sobre las emociones

Estidiants-150x150El I Simposio Internacional de las Emociones pretende concienciar de la importancia de las emociones en una sociedad que parece ignorarlas reiteradamente. Si deseamos vivir en un mundo equilibrado, contar con la mejor educación y con la sanidad más humana y humanizadora, entre otras muchas cosas, deberemos asumir en algún momento el papel decisivo de las emociones en todos los ámbitos de la vida.

En las Jornadas para la Gestión de las Emociones, que llevamos a cabo hace un tiempo en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, ya tratamos algunos de los puntos básicos que hay que abordar si deseamos que la educación emocional en sentido amplio sea algo habitual en nuestra sociedad. En este Simposio on-line debatiremos alrededor de cinco ejes fundamentales alrededor de las emociones: educación y sociedad, salud, escritura, voz, culturas diferenciales (Comunidad Sorda y la lengua de signos) desde perspectivas biológicas, filosóficas, pedagógicas, médicas, comunicativas y holísticas.

Para finalizar, la idea principal que subyace a este simposio se centra en la idea de que empoderarse de las propias emociones significa tener más herramientas para enfrentar la vida y, por lo tanto, gozar de una libertad y un poder de decisión mayores, lo cual siempre redundará en una sociedad mejor.

SIMPOSIO    PONENTES    ARTÍCULOS    INSCRIPCIÓN    PARA SER PONENTE

 

10Abr/15

Ponentes

Félix Eroles

FÉLIX EROLES: Filósofo, pedagogo y profesor del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. Complementa su actividad profesional como director de proyectos de consultoría e investigación social con diversas publicaciones y artículos en los ámbitos profesionales de la Formación de Adultos.
Es editor y autor en Personas que Aprenden
Ha formado parte de grandes organizaciones y multinacionales. Preocupado por los aspectos sociales, es presidente de la Asociación Ple de Vida e impulsor del proyecto de red de profesionales Red Visible.
Fue uno de los organizadores de las Jornadas sobre la Gestión de las Emociones en la Facultad de Pedagogía en la Universidad de Barcelona y homologadas por el departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña.
En la red: @felixeroles Facebook RedVisible @PersonaQAprende


Elisabet Gimeno

ELISABET GIMENO: Soprano y profesora de canto. Acaba de publicar su álbum debut Soñando las playas (Ars Harmonica 237).
Como solista ha grabado para los sellos discográficos La Mà de Guido y Anacrusi. Con un repertorio que va desde la Edad Media hasta el siglo XX ha actuado por todo el estado español.
Ha colaborado con las asociaciones Saó y Ple de Vida impartiendo talleres sobre la voz en cursos reconocidos por la Generalitat de Cataluña y la Universidad de Barcelona.
También ha escrito varios artículos y ha participado en varias investigaciones sobre el mecanismo de la voz.
En la red: website @elisabetgimeno facebook


Gemma Nadal

GEMMA NADAL: es traductora, filóloga y profesora del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña.
En el ámbito específico de las emociones, ha impartido cursos de escritura creativa y terapéutica para docentes, es autora de varias publicaciones y ha participado, como organizadora y ponente, en las Jornadas sobre Gestión de las Emociones de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona.

En la red: @gemma_nadal


Roser Rodó

ROSER RODÓ: Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat de Barcelona.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Ha impartido cursos de gestión emocional a pacientes con depresión y ha participado en las I Jornadas sobre emociones de la UB.

En la red: @RoserRodo


Begoña Torres

BEGONYA TORRES: Profesora Titular de Anatomía y Embriología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Doctora en Biología. Licenciada en Humanidades. Máster en logopedia. Máster Multimedia Educativo. Postgrado en Audiología y Audioprótesis. Postgrado en microscopía y microanálisis. Certificado de Lengua de Signos Catalana (LSC) Nivel IV (Perfecccionamiento). Académica Correspondiente de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Autora del libro La Comunidad Sorda (Barcelona: Publicacions UB e ISEP, 1999), y el artículo “El papel de los avances médico-técnicos en las conclusiones del Congreso de Milán de 1880. Los primeros audífonos mecánicos” (en prensa para la Revista Inclusiones )


10Abr/15

Artículos sobre emociones

En este apartado puedes consultar artículos relacionados con la temática que se tratará en el Simposio:

1-La realidad versus mi realidad. Cómo nos afectan las emociones. Infografía por Félix Eroles.

2- ¡Siempre en forma! por Elisabet Gimeno.

3- La escritura y las emociones por Gemma Nadal.

4- La Razón y la Emoción en el cuerpo humano por Roser Rodó.

5- Película Interstellar: la ciencia y las emociones por Félix Eroles.

6- La mujer de las mil caras. Infografía por Elisabet Gimeno.

7- La escritura de las emociones: el diario personal por Gemma Nadal.

8- Las emociones que solo yo siento por Félix Eroles.

9- Pensamientos y emociones por Roser Rodó.

10- El mundo de los Sordos y el de los oyentes por Begonya Torres.

11- Educar sin afectividad, ¿es posible? por Félix Eroles.

12- Infografía: Educación, sentimiento y emoción por Félix Eroles

13- ¿Qué es la neuroeducación? por Félix Eroles

14- De voces, máquinas y emociones. Probando Moodies por Elisabet Gimeno

SIMPOSIO    OBJETIVO   PONENTES    INSCRIPCIÓN    PARA SER PONENTE

10Abr/15

¿Quieres ser ponente del Simposio?

Apreciad@s amig@s,

Abrimos la posibilidad de que presentéis ponencias en vídeo, al margen de que podáis complementarlas por escrito en los espacios virtuales que habilitaremos. El tribunal que seleccionará las ponencias estará integrado por los componentes de la Asociación Ple de Vida. Podéis presentar vuestras propuestas hasta el 1 de octubre enviando un mensaje a info@redvisible.com con:

– Título de la ponencia.
– Resumen de la ponencia.
– Palabras claves que categorizarán la ponencia.
– Autor de la ponencia y pequeño currículum vitae.

o bien rellena este formulario:

 

EL SIMPOSIO    OBJETIVO    PONENTES    INSCRIPCIÓN    ARTÍCULOS