L’Associació Ple de Vida té com a objecte:

Actuar de forma positiva per aconseguir una societat més saludable, solidària, cohesionada, democràtica, progressista, equilibrada, avançada i feliç.

Això ho fem des de les competències personals i professionals dels nostres associats en els àmbits de la Salut integral, des d’una perspectiva holística i integradora, amb una visió basada en la importància de la creativitat humana per al creixement i el desenvolupament personal.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 • Informació
 • Educació
 • Formació
 • Assessorament
 • Assistència
 • Prospecció
 • Diagnosi
 • Disseny de projectes socials
 • Intervenció socioeducativa.
 • Seminaris i congressos.
 • Publicació i edició
 • Estudis i informes
 • Qualsevol altra activitat que ajudi a desenvolupar els fins de la nostra associació.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

__________________________________________________________________

La Asociación Ple de Vida tiene como objeto:

Actuar de forma positiva para conseguir una sociedad más saludable, solidaria, cohesionada, democrática, progresista, equilibrada, avanzada y feliz.

Esto lo hacemos desde las competencias personales y profesionales de nuestros asociados en los ámbitos de la Salud integral, desde una perspectiva holística e integradora, con una visión basada en la importancia de la creatividad humana para el crecimiento y el desarrollo personal.

Para conseguir sus fines, la asociación realiza las actividades siguientes:

 • Información
 • Educación
 • Formación
 • Asesoramiento
 • Asistencia
 • Prospección
 • Diagnóstico
 • Diseño de proyectos sociales
 • Intervención socioeducativa.
 • Seminarios y congresos.
 • Publicación y edición
 • Estudios e informes
 • Cualquier otra actividad que ayude a desarrollar los fines de nuestra asociación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.