Edició 2016:Generalitat

«Capacitació i educació en les emocions«, Tallers de prevenció dels trastorns emocionals i afectius per gestionar la nostra salut. REC0023210 reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per 30 hores amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

AjuntamentDates: Sessions presencials:
Divendres 21 d’octubre de 2016 a la tarda (De 17h a 21h)
Dissabte 22 d’octubre de 2016 al matí (De 10 h a 14 h)
Centre Cívic Fort Pienc (Plaça del Fort Pienc, 4. Espai adaptat)

Sessions virtuals a la plataforma i en Google Plus:
Del 21 d’octubre al 23 de desembre. Són 22 hores de treball distribuïdes en 3-4 hores setmanals entre lectures, visionat de 5 hores de vídeo de diferents ponències, participació en el fòrum i en les activitats de seguiment i del projecte del curs.

Durada del curs: 30 hores

Parcialment subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona
Preu 30 €

Perfil de l’alumnat: Professorat d’Infantil, Primària i Secundària. Personal Sanitari. Persones cuidadores de depenents. Personal de l’administració en àrees de salut. Públic en general

Objectius del curs:

 • Descoberta de recursos per tal de millorar la Intel.ligència Emocional de l’alumnat.
 • Adquisició d’eines didàctiques que permetin realitzar classes amb un alt component emocional.
 • Treballar i desenvolupar els aspectes emocionals de les competències educatives, tant en l’expressió oral com escrita.
 • Ampliació dels coneixements de salut i tècnica vocal del professorat.
 • Ensenyar al professorat a tenir cura de la seva pròpia salut emocional i que ho sàpiga transmetre als seus alumnes.

MODULS I CONTINGUTS:

A- ESTRATÈGIES EDUCATIVES BASADES EN LA NEUROEDUCACIÓ, EL PENSAMENT COMPUTACIONAL I LES TAC per Félix Eroles

Les emocions determinen quin tipus d’estratègies educatives podem utilitzar ja que afecten a l’actitud, la tendència a l’aprenentatge o el comportament. Els descobriments actuals en neurociència ens ajuden a aplicar o reforçar estratègies educatives a l’aula. Sabies que quan intentes recordar una paraula, si tanques el puny de l’esquerra et pot ser més fàcil recordar-la? Ara bé, aquestes estratègies neurodidàctiques han d’estar immerses en les Tecnologies de l’Aprenentatge i de la Comunicació (TAC) que els nostres alumnes utilitzen dintre i fora de l’escola. Així doncs, repassarem les TAC que tenim al nostre abast quan fem ús d’estratègies didàctiques basades en la neuroeducació i utilitzarem el pensament computacional per ajudar als nostres alumnes. Serà a partir dels següents continguts:

 • Conèixer els avenços actuals en neurociència.
 • Revisar el concepte de neuroeducació des de dos perspectives: Francisco Mora i Javier Tirapu.
 • Utilitzar trucs i ajuts neuroeducatius a classe.
 • Transformar la instrumentalització de les TIC en TAC.
 • Integrar les estratègies neuroeducatives amb les TAC.
 • Apoderar el futur dels nostres alumnes amb el pensament computacional.

B- LA VEU A L’AULA. TEORIA I PRÀCTICA per Elisabet Gimeno

La veu és el mitjà més important i immediat a l’escola per comunicar-nos els uns amb els altres. Per això mateix, ens servim d’ella per difondre coneixements i expressar emocions. Partint d’aquesta idea s’oferirà al docent eines per millorar el domini i la qualitat de la seva veu i la dels seus alumnes. Continguts:

 • Introducció a la veu parlada. Bases anatòmiques.
 • Exercicis pràctics (respiració, dicció, etc.)
 • La veu i les emocions.
 • Nocions d’oratòria
 • Les emocions, la veu cantada i la música a l’escola.

C- L’ESCRIPTURA DE LES EMOCIONS per Gemma Nadal

L’escriptura creativa ha demostrat ser un instrument poderós per a la gestió de les emocions i la millora de l’autoestima a través de la recuperació de la paraula. És a partir de l’operació de descriure els pensaments o les emocions, evocar i interpretar moments del present, recordar el passat, rememorar els fets que més han afectat al llarg dels anys… com la persona s’apodera de la paraula per reduir l’impacte emocional de vivències negatives i treure el màxim profit d’altres de positives.

Objectius: Entendre els fonaments i els beneficis de l’escriptura creativa aplicada a la gestió de les emocions.- Conèixer formats d’escriptura creativa.- Proporcionar els instruments per a la pràctica guiada de l’escriptura creativa.

Continguts: – Què és l’escriptura de les emocions i quines aplicacions pot tenir.- El potencial terapèutic de l’escriptura de les emocions.- Un format d’escriptura per a cada emoció.- Cap al benestar emocional a través de l’escriptura.- Recursos i eines didàctiques per a la pràctica guiada de l’escriptura creativa.

PROFESSORAT:

FÉLIX EROLES: Filòsof, pedagog i professor del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Complementa la seva activitat professional dirigint projectes de consultoria i investigació social en vàries publicacions i articles en els àmbits professionals de la Formació per a Adults. És editor i autor del blog Personas que aprenden. Ha format part de grans organitzacions i multinacionals. Preocupat pels aspectes socials, és president de l’Associació Ple de Vida i impulsor del projecte de xarxa de professionals Red Visible. Va ser un dels organitzadors de les Jornades sobre la Gestió de les Emocions a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona i homologades pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

ELISABET GIMENO: Soprano i professora de cant. D’entre la seva discografia destaca el seu àlbum debut Soñando las playas (Ars Harmonica 237). Com a solista ha gravat pels segells La Mà de Guido i Anacrusi. Amb un repertori que va des de l’Edat Mitjana fins al segle XX ha actuat arreu de l’estat espanyol. És vicepresidenta de l’Associació Ple de Vida amb la que imparteix tallers sobre la veu a cursos reconeguts per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona. Interessada pel mecanisme de la veu forma part de la línia de investigació coordinada per la Doctora Begonya Torres de la Universitat de Barcelona. Aquest equip obtingué al juliol del 2015 el Premi a la Millor Comunicació Lliure del IV Congrés del Col.legi de Logopedes de Catalunya amb el seu Estudi mitjançant electromiografia i ecografia dels patrons musculars en el cant. Un estudi preliminar. D’altra banda, aquest grup acaba de publicar el seu Estudio ecográfico de la laringe en cantantes niños y adultos per a la Revista de Investigaciones en Técnica Vocal.

GEMMA NADAL: És traductora, filòloga i professora del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En l’àmbit específic de les emocions, ha escrit varis articles i ha impartit cursos d’escriptura creativa i terapèutica per a docents. Ha participat, tant com organitzadora com a ponent, en les Jornades sobre la Gestió de les Emocions a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

METODOLOGIA:

La metodologia de treball serà la següent.

D’una banda, hi haurà una part presencial que es desenvoluparà els dies 21 d’octubre (de 17h a 21h) i 22 d’octubre (de 10h a 14h) al centre cívic Fort Pienc. Aquestes sessions presencials permetran que els formadors entrin en contacte amb els docents i puguin saber quins són els seus interessos i necessitats respecte als mòduls proposats. D’altra banda, mitjançant aquestes sessions els docents podran posar en comú idees i intercanviar experiències. Posteriorment, el curs seguirà de manera telemàtica fins al 23 de desembre de 2016 a la plataforma de l’associació i a google plus. Durant aquest periode els alumnes podran treballar al seu ritme per tal d’assimilar continguts, realitzar les activitats proposades a la plataforma i acabar la formació amb les tasques d’aprofitament proposades.

AVALUACIÓ: Assistència a les sessions presencials i treballar a la plataforma virtual. Es considera superat el curs si es realitzen de manera satisfactòria el 80% de les activitats proposades.

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE: info@redvisible.com

Save